طراحی بیلبورد خلاقانه

طراحی بیلبورد

وظیفه اصلی بیلبورد برندسازی و آگاه سازی است. شما هیچ گاه در طراحی بیلبورد فرصت اضافه گویی و شرح ندارید. پیام شما باید به صورت تصویری و کاملاً واضح و به یادماندی باشد. 

پیام اصلی شما در طراحی بیلبورد مثل پرچم سربازی است که میدان جنگ برافراشته شده و حاوی این مضمون است: ما با قدرت و صلابت در میدان هستیم.

در طراحی بیلبورد در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است:

  • ساده و گرافیکی
  • داری فضای منفی قابل تنفس (برای معطوف کردن ذهن بیننده به پیام اصلی شما)طراحی تخصصی بیلبورد خدمات و محصولات شما

طراحی بیلبورد خلاقانه

طراحی بیلبورد ساده و سریع برای افرادی که برای معرفی محصولات و خدمات خود از نظر زمان و هزینه نیاز به وسعت زیادی ندارند.

زمان مورد نیاز: 3 روز تا یک هفته

طراحی بیلبورد ساده و سریع

طراحی بیلبورد خلاقانه

طراحی بیلبورد برای افرادی که نیاز به برند سازی دارند. طرحی ساده، گویا و تاثیر گذار که بدون هیچ المان اضافه تنها گویای ماهیت محصول می باشد.

زمان مورد نیاز: 10 الی 15 روز

طراحی بیلبورد تجاری و شکیل

طراحی بیلبورد خلاقانه

طراحی بیلبورد برای افرادی که نیاز به ماندگاری در اذهان و تحریک نگاه بینندگان دارند. طرحی خلاقانه که بتواند هر نگاهی را برباید.

زمان مورد نیاز: 10 روز تا یک ماه 

طراحی بیلبورد خلاقانه


مطالب تخصصی تر در مورد طراحی بیلبورد

ذکر 10 نکته مهم در طراحی بیلبورد.

برای طراحان گرافیست و مشتریان گرانقدر


نمونه طراحی های بیلبورد های موفق

نکته: یادمان باشد اکثر مشاهده کنندگان شما رانندگان هستند و شما نمی توانید به بیان جزئیات ریز بپردازید. ساده، زیبا و تاثیر گذار مثل نمونه های زیر.

طراحی بیلبورد خلاقانه
طراحی بیلبورد خلاقانه
طراحی بیلبورد خلاقانه
طراحی بیلبورد خلاقانه
طراحی بیلبورد خلاقانه
طراحی بیلبورد خلاقانه


تماس با ما