چاپ یه روزه

چاپ فوری و با کیفیت

با توجه به حسن شهرت ما در میان همکاران صنعت چاپ (پیش از چاپ، چاپ و خدمات پس از چاپ) مجموعه ما آمادگی دارد تا خدمات چاپ فوری و چاپ یک روزه را برای مشتریان گرامی انجام دهد. 
باشد که با حسن انجام کار و سرعت همراه کیفیت موجب سرافرازی مشتریانی باشیم که از نظر وقت در تنگنا قرار گرفته اند.


شرایط چاپ یک روزه افست

شرایط چاپ فوری کتاب و مجله

آماده بودن فایل چاپی (CMYK و  300Dpi)

شرایط چاپ فوری تراکت و بروشور

آماده بودن فایل چاپی (CMYK و  300Dpi)

شرایط چاپ فوری لیبل

آماده بودن فایل چاپی (CMYK و  300Dpi) (بدون شکل قالب پیچیده)

شرایط کلی چاپ یک روزه

آماده بودن فایل چاپی (CMYK و  300Dpi) (بدون شکل قالب پیچیده)


ارسال فایل اصلی چاپ به ایمیل GilASgallery.ir@gmail.com 

تماس با شماره تلفن: 09352675990

یا ارسال پیام به تلگرام: MST906@


تماس با ما